FOTO's ©

De foto's op deze website zijn gemaakt door Sandra Wijkhuisen en er staan foto's die door de leverancier van Phyt's, Chi en Maria Magdalena Cosmetics zijn geleverd om te gebruiken. Daarnaast is de header foto op de pagina Massage bij kanker gemaakt door Fotograaf Lenie Tabbernee >  http://lenietabbernee.com/ . De header foto op de pagina Huidverzorging en ontspanning is gemaakt door Fotograaf Elly Damen > https://www.eedee-fotografie.nl/

Op alle foto's, tekst, documenten en video's op deze website berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om foto's, tekst, documenten of video's op deze website te kopiëren, op te slaan, te delen op welke manier dan ook. Heb je vragen neem dan contact op met Sandra Wijkhuisen via het contactformulier. Privacy


van Beautopia®

kun je opvragen, door een mail te sturen naar office@beautopia.nl 

\


                                    HUISREGELS                                     

Naast de algemene voorwaarden hebben wij nog enkele huisregels:

 

  • Ethiek en hygiëne staan bij Beautopia® hoog in het vaandel. Wij verwachten van onze cliënten dat zij eveneens hiervoor zorg dragen.
  • Kom op tijd voor je afspraak, zodat wij ook de volgende cliënt op tijd kunnen laten genieten van het aanbod bij Beautopia. 
  • Voor aanvang van de eerste behandeling, wordt een aantal vragen gesteld o.a. over je medische verleden. Mochten er bij de volgende behandelingen wijzigingen daarin optreden dan is het belangrijk dat je ons hiervan op de hoogte stelt i.v.m. mogelijke contra indicaties.
  • Bij twijfel over een bestaande aandoening of blessure kan degene die je behandelt, de behandeling staken en je doorverwijzen naar een arts. Vervolgbehandelingen zijn mogelijk zodra je behandelend arts hierin toestemt.
  • Bent je reeds onder behandeling van een arts, therapeut of specialist, dan kunnen wij je vragen met hem of haar te overleggen of een behandeling of massage gedurende de behandelperiode toegepast mag worden.
  • Over en weer zijn we samen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die in het kader van de uitvoering van de "overeenkomst" van elkaar of van een andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk ook als deze van medische aard is.  
  • Betaling is via een betaalverzoek/tikkie direct na de behandeling, daarvoor hebben we wel je mobiele telefoonnummer nodig.  
  • Het kan natuurlijk altijd gebeuren dat je genoodzaakt bent om je afspraak te wijzigen, maar doe dat dan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur tevoren door dit aan Beautopia te melden middels een telefoontje naar 06 19200979, een mailtje of via een whatsappje. Indien je deze verplichting niet of niet tijdig nakomt is Beautopia genoodzaakt om het honorarium voor de behandeling aan je door te berekenen.

 

Algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche

(1 juli 2018)

Je Anbos schoonheidsspecialiste is aangesloten bij De Geschillencommissie. Zodat jij als cliënt gegarandeerd bent van een goede behandeling en een betrouwbare klachtenafhandeling. In de praktijk ligt een folder voor je klaar of online te downloaden  via: https://www.anbos.nl/consument/schoonheidsspecialist/geschillen. Wil je meer weten?

Kijk op http://www.degeschillencommissie.nl


Doordat Beautopia al sinds 2004  ANBOS-lid is, heb je de garantie dat wij een professionele werkwijze doorvoeren. Deze werkwijze houdt rekening met de Algemene Leveringsvoorwaarden welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal-Economische Raad (SER). Als lid van brancheorganisatie ANBOS is Beautopia, akkoord gegaan met deze voorwaarden. Sinds 2019 is Beautopia lid geworden van het SKIN register. 


Klik op de button hieronder om het PDF "algemene Voorwaarden Uiterlijke Verzorgingsbranche" te downloaden/te openen 


Algemene voorwaarden